1. Ogłoszenie-nr-562570
 2. SIWZ-1
 3. Załączniki – wersja edytowalna plik .doc
 4. Projekt budowlany (pliki PDF)
  1. PT str.tytułowa projektu
  2. PT Spis, Oświadczenie
  3. zaświadczenie projektanta
  4. PT opis techniczny
  5. PT plan sytuacyjny
  6. PT rzuty I-IV piętro, uzgodnienie
  7. PT rzuty, przekrój
  8. PT BIOZ
  9. PT Zdjęcia stanu obecnego
  Projekt wykonawczy
  1. Projekt wykonawczy str.tytułowa
  2. Projekt wykonawczy Spis
  3. Proj. Wykonawczy Opisy
  4. Proj. Wykonawczy Posadzki parter
  5. Proj. Wykonawczy Posadzki I piętro
  6. Proj. Wykonawczy Posadzki II piętro
  7. Projekt wykonawczy fot. próbki kamienia
  8. Proj. Wykonawczy Sufity parter
  9. Proj. Wykonawczy Sufity I piętro
  10. Proj. Wykonawczy Sufity II, III piętro
  11. Proj. Wykonawczy Balustrady
  12. Projekt wykonawczy Rys. W4, W5, W9, W11
  13. Proj. Wykonawczy Projekt wykonawczy fot. analogie
 5. Specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robót budowlanych (pliki PDF)
  SPECYFIKACJA TECHNICZNA
  Sika Pyroplast Wood_T Karta techn
  Sika Pyroplast Wood T Deklaracja włas użytkowyc
  Piaskowiec Radków
  Marmury kieleckie do projektu
  Marmur Morawica jasna
  Marmur Bolechowice
  Karta tachniczna MAGNAT_CERAMIC
  Farby ceramiczne
  AT ITB Sika Pyroplast Wood T
 6. Przedmiar (plik PDF)
 7. Projekt umowy-1
 8. Postanowienie nr 422/2018 z dnia 02.05.2048 Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
  Skan pozwolenia WKZ  (plik PDF)
 9. Pozwolenie na budowę Pozwolenie na budowę
Skip to content