REGULAMIN KORZYSTANIA Z WRZUTNI BIBLIOTECZNEJ

 1. Wrzutnia biblioteczna służy do całodobowego samodzielnego zwrotu materiałów bibliotecznych (książek, czasopism oraz zbiorów na nośnikach CD/DVD) wypożyczonych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kętrzynie.
 2. Wrzutnia dostępna jest 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 3. Poprzez wrzutnię można zwracać materiały wypożyczone ze wszystkich placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie
 4. Materiały biblioteczne należy wkładać do wrzutni w delikatny sposób, POJEDYNCZO i ZAWSZE grzbietem do środka urządzenia.
 5. Zwrócone materiały biblioteczne będą wyjmowane z wrzutni codziennie rano w dniach otwarcia biblioteki (od poniedziałku do piątku).
 6. Zwrócone materiały biblioteczne zostaną zdjęte z konta Czytelnika w następnym dniu, który dla biblioteki jest dniem roboczym.
 7. Stanowisko wrzutni jest monitorowane. Nagrane materiały są przechowywane przez okres 7 dni.
 8. Wątpliwości i reklamacje powinny być zgłaszane, bezpośrednio do placówki, z której materiał był wypożyczony w terminie 3 dni roboczych od dnia zwrotu materiałów bibliotecznych za pomocą wrzutni telefonicznie:
  a) wypożyczalnia dla dorosłych tel. 89 752 32 30 w. 23
  b) wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży tel. 89 752 32 30 w. 24
  c) Filia nr 2 tel. 89 751 48 89
  d) Filia nr 3 tel. 89 752 82 77
 9. Oddanie materiałów bibliotecznych z opóźnieniem poprzez wrzutnię nie zwalnia Czytelnika od uiszczenia opłaty za nieterminowy ich zwrot.
 10. W przypadku stwierdzenia nieodnotowanych wcześniej zniszczeń lub zabrudzeń zwracanych materiałów bibliotecznych biblioteka zastrzega sobie prawo do uzyskania wyjaśnień od Czytelnika.
 11. Awaria wrzutni bibliotecznej nie zwalnia z obowiązku terminowego zwrotu zbiorów.
 12. Zabrania się wkładania do wrzutni wszelkich innych przedmiotów poza materiałami bibliotecznymi określonymi w pkt.1 oraz darów.
 13. Korzystanie z wrzutni bibliotecznej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych zasad.
Skip to content