Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Zakup nowości wydawniczych do zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie w 2021 r. dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” na lata 2021-2025.

Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0.

 

Baner - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 

Wkład własny do w/w programu sfinansowano z dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Kętrzyn, jako zadanie „Zakup nowości wydawniczych w 2021 r.”

Skip to content