Usługi biblioteczne

Książka mówiona

Książka mówiona

wypożyczanie książek nagranych na kasetach magnetofonowych i płytach CD osobom niewidomym i niedowidzącym. Miejska Biblioteka Publiczna w Kętrzynie dysponuje 118 tytułami audiobooków. Ponadto wypożyczane są książki mówione w formie kaset magnetofonowych oraz płyt CD z zasobów WBP w Olsztynie. W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca biblioteka otrzymała nieodpłatnie  2 urządzenia Czytak Plus, które są przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabo widzące. Na podstawie umowy użyczenia nasza placówka  wypożycza Czytaki osobom niewidomym i słabowidzącym. Ponadto – na podstawie odrębnego porozumienia – biblioteka otrzymała zbiór ponad 1200 cyfrowych książek mówionych.
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt z
pracownikiem Wypożyczalni dla Dorosłych
tel. 89 752 32 30 wew. 23,

 

Książka na telefon

Książka na telefon

Każdy, kto przez wzgląd na wiek, chorobę lub niepełnosprawność nie może przyjść do biblioteki może zamówić książkę telefonicznie. Bibliotekarz przyjmuje zgłoszenie od osób chcących wypożyczyć książkę telefonicznie pod nr tel. 89 752 32 30

Książka na Telefon Regulamin

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna umożliwia czytelnikom korzystanie ze zbiorów innych bibliotek. Współpracujemy z wieloma bibliotekami publicznymi i naukowymi. Skutecznie i szybko sprowadzamy materiały dla naszych czytelników z bibliotek polskich.
Prawo do korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej ma każdy czytelnik. Zamówienie składa się na sformalizowanym rewersie. Przy składaniu zamówienia należy wypełnić deklarację, dotyczącą pokrycia kosztów przesyłek pocztowych przez osobę zamawiającą. Materiały biblioteczne sprowadzane przez MBP w Kętrzynie są udostępniane wyłącznie w Czytelni im. Arno Holza. Kontakt: Pani Lucyna Werbanowska, e-mail: lucyna.werbanowska@biblioteka.ketrzyn.pl

Internet

Internet

MBP w Kętrzynie oferuje czytelnikom bezpłatny dostęp do internetu. W Czytelni im. Arno Holza dostępne jest 19 stanowisk komputerowych. W Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży – 10 stanowisk komputerowych. W Filii nr 2 (Loża), ul. A. Mickiewicza 1 dostępne są 2 stanowiska komputerowe. W Filii nr 3, ul. Kazimierza Wielkiego 12A dostępne jest 1 stanowisko komputerowe.

Informacje

Informacje

Podstawową funkcją Biblioteki jest działalność informacyjna realizowana przez wyszukiwanie i dostarczanie dla szerokiego kręgu odbiorców – informacji.
Usługi informacyjne obejmują:
– pomoc w poszukiwaniach bibliograficznych i rzeczowych literatury na dany temat w oparciu o elektroniczne i drukowane źródła informacji
– pomoc w doborze literatury pięknej
– sporządzanie tematycznych zestawień bibliograficznych
– udzielanie informacji o zbiorach MBP w Kętrzynie oraz innych bibliotek polskich
– udzielanie informacji na temat regionu
Usługi są realizowane w oparciu o warsztat informacyjny, na który składają się zbiory drukowane (m.in.: bibliografie, leksykony, słowniki, informatory) oraz elektroniczne źródła informacji (bazy danych)

Życie społeczne

Dokumenty życia społecznego

udostępnianie dokumentów życia społecznego (DŻS-ów) obejmujących wydawnictwa niedostępne w obrocie księgarskim dotyczące historii Kętrzyna i jego mieszkańców

Lekcje

Wycieczki i lekcje

obsługa wycieczek i prowadzenie lekcji bibliotecznych

Skip to content