Zamówienia publiczne / konkursy

Ogłoszenie o wynikach zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na: dostawę komputera typu All-In-One, niszczarki biurowej spełniającej normy RODO z zabezpieczeniem minimum P3 oraz dwóch pamięci masowych USB 2TB dla zadania „Remont Klatki schodowej w siedzibie głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie” które jest dofinansowane ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w ramach osi priorytetowej 2. Infrastruktura Bibliotek 2016-20120 ze środków finansowych MKiDN pochodzących z Budżetu Państwa.”

Ogłoszenie czytaj dalej

Miejska Biblioteka Publiczna w Kętrzynie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na: dostawę komputera typu All-In-One, niszczarki biurowej spełniającej normy RODO z zabezpieczeniem minimum P3 oraz dwóch pamięci masowych USB 2TB dla zadania „Remont Klatki schodowej w siedzibie głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie” które jest dofinansowane ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w ramach osi priorytetowej 2. Infrastruktura Bibliotek 2016-20120 ze środków finansowych MKiDN pochodzących z Budżetu Państwa.”

Formularz ofertowy Protokól zdawczo-odbiorczy(3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Warunki uczestnictwa w postępowaniu. Wzór umowy(1) Zaproszenie do udziału w... czytaj dalej
Skip to content