Kontakt

Miejska Biblioteka Publiczna

pl. Zamkowy 1
11-400 Kętrzyn
tel. 89 752 32 30
Biblioteka – zamek:
zamek@biblioteka.ketrzyn.pl

Dyrektor biblioteki:
p.o. dyrektora Beata Szuksztul
tel. 89 752 32 30 wew. 21

Dział Gromadzenia Opracowania i Udostępniania Zbiorów:
tel. 89 752 32 30 wew. 22
Lidia Misiun
e-mail: lidia.misiun@biblioteka.ketrzyn.pl

Inspektor Ochrony Danych
Monika Zygmunt-Jakuć
e-mail: iodmbp@miastoketrzyn.pl

Wypożyczalnia dla Dorosłych:
tel. 89 752 32 30 wew. 23

Wypożyczalnia im. Arno Holza:
Lucyna Werbanowska
e-mail: lucyna.werbanowska@biblioteka.ketrzyn.pl

Oddział dla Dzieci:
tel. 89 752 32 30 wew. 24
Bożena Musielak
e-mail: bozena.musielak@biblioteka.ketrzyn.pl

Biblioteka – filia nr 2 Loża:

filianr2loza@biblioteka.ketrzyn.pl
tel. 89 751 48 89

Biblioteka – filia nr 3

filianr3@biblioteka.ketrzyn.pl
tel. 89 752 82 77