W środę 14 czerwca o 10.00 przyszedł czas na oficjalne otwarcie plastycznej wystawy pokonkursowej „Bohaterowie bajek i wierszy Aleksandra Fredry” w Czytelni dla Dzieci i Młodzieży zamkowej Biblioteki, na której przywitaliśmy nagrodzone i wyróżnione w konkursie dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych w towarzystwie ich rodziców, nauczycieli i opiekunów. Wraz z nimi na chwilę pośród publiczności usiadły uczennice i uczniowie klasy III c ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Kętrzynie, nieco podekscytowane przeprowadzoną próbą przed występem na scenie, który uświetnił dzisiejsze rozdanie nagród. Najpierw jednak dużo ciepłych słów z naszej strony, skierowanych do uczestników konkursu i wszystkich tych, którzy pomogli dzieciom wziąć w nim udział, a także bardzo krótkie przypomnienie patrona konkursu, czyli Aleksandra Fredry, jako postaci niezwykle ważnej dla literatury dziecięcej tudzież wspólne przywoływanie jego utworów, zwłaszcza najpopularniejszych wśród prac konkursowych. Ale dość słów, bo właśnie rozbrzmiewają dźwięki ukulele w rękach pani nauczycielki, zaś ze sceny raz bardzo lirycznie, po chwili energicznym śpiewem wraz z dynamiczną choreografią płynie jakże inna lekcja geografii-ekologii.
Trzem paniom, czyli Bożenie Toruńskiej ze Stowarzyszenia Kulturalnego „Konik Mazurski, Justynie Kamińskiej z Pracowni Plastycznej Kętrzyńskiego Centrum Kultury i Małgorzacie Margas, dyrektor MBP przypadło w udziale ocenianie prac konkursowych a tym samym przyjemność nagradzania i wyróżniania uczestników, co łączyło się nie tylko w gratulacjach, wręczaniu pokaźnych upominków i brawach publiczności, ale przede wszystkim wzajemnym obdzielaniu serdecznymi, a co najważniejsze szczerymi uśmiechami.
Ponownie popłynęły dźwięki ukulele, by akompaniować lekcji języka polskiego, literatury i przyjaźni, którą wyrecytowali i zaśpiewali trzecioklasiści z „Piątki”.
Jeszcze tylko pamiątkowe zdjęcie z dyplomami, nagrodami i komisją konkursową i już można zająć się ogromnym koszem słodyczy!
Skip to content