Otwarty Konkurs Wiedzy o Literaturze Polskiej

Myślisz, że dobrze znasz klasykę literatury polskiej? Sprawdź to i weź udział w konkursie !
Zapraszamy do udziału w comiesięcznym quizie literackim.
Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Kętrzynie
a patronat medialny nad konkursem objął Tygodnik Kętrzyński.

Do grudnia 2019 r. na łamach Tygodnika Kętrzyńskiego oraz na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie
( www.biblioteka.ketrzyn.pl ) na początku każdego miesiąca, ukazywać się będzie  jedno pytanie związane z jedną z lektur należących do kanonu literatury polskiej. Należy odpowiedzieć poprawnie na zadane pytanie a odpowiedź przesłać drogą e-mail na adres : lucyna.werbanowska@biblioteka.ketrzyn.pl
Wśród osób, które poprawnie odpowiedzą na zadane pytanie, wylosowany zostanie Zwycięzca Miesiąca, natomiast wśród osób, które poprawnie udzieliły odpowiedzi na przynajmniej jedno pytanie wylosujemy Zwycięzcę Roku.
Zwycięzcy Miesiąca otrzymają nagrody książkowe a Zwycięzca Roku dodatkowo atrakcyjną nagrodę niespodziankę.
Zapraszamy wszystkich bez względu na wiek do udziału w naszej zabawie i jednocześnie do przypomnienia sobie treści znanych i lubianych dzieł literackich.

Pytanie na miesiąc sierpień  dotyczy treści książki „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza i brzmi :

Który z kolegów był rywalem Józia o względy Zuty Młodziakówny w powieści „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza?

 

 

Regulamin Otwartego Konkursu

Wśród autorów poprawnych odpowiedzi wylosowaliśmy Zwycięzcę Miesiąca. Laureatką konkursu w lipcu została  pani Stenia Gudaczewska. Serdecznie gratulujemy ! Po odbiór nagrody zapraszamy do siedziby biblioteki w loży przy ul. Mickiewicza 1