10 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej miało miejsce spotkanie autorskie z kętrzyńską poetką Stanisławą Łozińską. Jej liczne wiersze, fraszki, sonety i inne formy literackie doczekały się w końcu wydania w tomiku poetyckim pt. „Nostalgie” okraszone ilustracjami Zofii Lipskiej.

Pani Stanisława jest genialnym obserwatorem otaczającej nas rzeczywistości. Nie tylko tej najbliższej, ponieważ wiele jej wierszy dotyczy naszego miasta, między innymi jest autorką słów „Hymnu o Kętrzynie”, ale również otaczającego nas świata.

We wstępie książki Czesława Dąbrowska tak pisze o autorce i jej poezji: „Tomik wierszy Stanisławy Łozińskiej zawiera autentyczną poezję niosącą wartości, którym służy tylko prawdziwa sztuka – piękno, dobro, prawda.

W każdym dziele sztuki, także w poezji, szukamy treści, które by nas zadziwiły, wzbogaciły emocjonalnie, dostarczyły estetycznych przeżyć, skłoniły do refleksji. Te wszystkie funkcje spełniają wiersze Stanisławy Łozińskiej, a o ich oryginalności decyduje wartość, której nam często brakuje, której nie umiemy odnaleźć i docenić. Jest nią radość. Jest ona niezbędna każdemu człowiekowi, bo ma siłę kreatywną. Na jej owocach Fryderyk Schiller napisał swoją słynną odę. Jan Kasprowicz w tomiku „Księga ubogich” zalecał: Miej zawsze radość w duszy, bo tylko radość nie nuży.”

Tomik wierszy dostępny jest w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz filiach, jak również w informacji turystycznej miasta.Zapraszamy do lektury.