„Ziemia brasławska, zakątek dawnego województwa wileńskiego leżący pomiędzy Litwą, Łotwą i Rosją, najdalej wysunięta na północny wschód II Rzeczypospolitej. (…) Duża część ludności zamieszkującej obecnie ten „polski pas” jest etnicznie pochodzenia polskiego. Są to potomkowie polskich osadników docierających w różnych okresach historii, mieszkańców dawnych zaścianków szlacheckich oraz rodzin ziemiańskich, włościan i inteligencji, którzy pomimo zsyłek na Sybir i przesiedlenia na tereny obecnej Polski, pozostali tu po II wojnie światowej”.

To tylko ułamek wstępu książki Zenobii Janiny Alejun pt.: „Królowa jezior”. Książce traktującej o niezwykłej sile wiary ludzi zamieszkujących te tereny, ale również jest to szczegółowo zarysowana historia brasławskiego Kościoła oraz Obrazu Matki Boskiej Monastyrskiej. Odrodzenie kultu Matki Boskiej Brasławkiej, Królowej Jezior i Uroczysta Koronacja Matki Bożej Królowej Jezior to przewodnie tematy książki. Wzbogacone niezwykłymi opisami i historiami życia mieszkańców tamtych terenów, tworzą niezwykłą całość obrazującą trudy ludzi, głęboko praktykujących wiarę i na co dzień zmagających się z jej zagorzałymi przeciwnikami.

Malownicze tereny, trudna historia ludzi wiary, a nad wszystkim czuwająca Matka Boska. Wielu z tych ludzi, żyje wśród nas na Mazurach. Tę niecodzienną historię opowiedziała Zenobia Alejun. Na spotkaniu autorskim w bibliotece miejskiej, 5 października, poruszyła serca i umysły licznie zgromadzonych. Jej słowa dotarły zarówno do młodszej publiczności jak i do tej nieco starszej. Nie tylko opowiadała o sile i przywiązaniu do rodzinnej ziemi, mocnym patriotyzmie zakorzenionym już w dzieciństwie, który między innymi ukształtował jej osobowość, ale również o trudach życia i miłości do drugiego człowieka, o wspólnej odpowiedzialności za materialne i niematerialne dobro. Ale najpiękniej opowiadała o miłości i opiece „Królowej Jezior”, Matki Boskiej, która zawsze była obecna gdzieś obok i czuwała nad swoimi dziećmi.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do lektury „Królowej Jezior”, którą również można znaleźć w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej.

UT