SŁOWA DO WOLNOŚCI

Scenariusz – Wiesława Szymańska

Autorka scenariusza buduje opowieść o drodze Polski do niepodległości poprzez słowa wybitnych poetów, prozaików, dramaturgów, jak również działaczy społecznych i politycznych. Spoiwem łączącym teksty autorów z różnych epok / m. in. Mickiewicz, Słowacki, Wyspiański, Rydel, Piłsudski, Hemar, Tuwim, Orzeszkowa, Baczyński, Jan Paweł II/. są przejmujące i aktualne w swej historyczno-literackiej diagnozie pieśni wybitnego barda Jacka Kaczmarskiego. To znakomity poetycko-muzyczny komentarz do dziejów Polski od zaborów po współczesność.

Czytają i śpiewają: Wiesława Szymańska i wymiennie: Marian Czarkowski/Grzegorz Gromek

Skip to content