NA CAŁYCH POŁACIACH – MY

Scenariusz – Wiesława Szymańska

On był dystyngowanym, dojrzałym mężczyzną o ugruntowanej już sławie arcymistrza słowa, współtwórcą „Kabaretu Starszych Panów”. Ona piękną, młodą, nieco szaloną poetką związaną ze Studenckim Teatrem Satyryków i warszawskim środowiskiem  artystycznym.  Dzieliła ich  spora różnica wieku, łączył talent literacki, a połączył dwa lata ukrywany, burzliwy romans. On dążył do stabilizacji, ona, choć wiecznie poszukująca wielkiego uczucia, częściej uciekała niż była.

Zachowała się  niezwykła korespondencja miłosna Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory, oddająca charakter tego skomplikowanego związku, po latach wydana drukiem pod tytułem „Listy na wyczerpanym papierze”.

Wzruszające, dramatyczno-liryczno-komediowe listy krążące między dwojgiem geniuszy słowa, stały się kanwą scenariusza Wiesławy Szymańskiej, która ubrała tę  epistolografię w formę opowieści o miłości, uzupełnioną tekstami piosenek korespondującymi ze stanem  uczuć obojga artystów.

Czytają: Wiesława Szymańska i Marian Czarkowski

Skip to content