potkanie z Krzysztofem CzyżewskimWczorajszą popołudniową rozmową z Krzysztofem Czyżewskim rozpoczęliśmy w Bibliotece, na scenie w Czytelni dla Dzieci i Młodzieży, cykl spotkań z ludźmi kultury, który, miejmy nadzieję, przyniesie w tym roku wiele satysfakcji czytelnikom, mieszkańcom, wszystkim zainteresowanym z obcowania ze sztuką i kulturą wysoką. Spodziewamy się gościć przedstawicieli teatru, wydawnictw, animatorów kultury, oczywiście pisarzy i… osoby oddane zawodowo naukom humanistycznym. Krzysztof Czyżewski uosabia owe wszystkie profesje.
Większość czasu poświęciliśmy rozmowie o jego „W stronę Xenopolis”, wyjaśniając w pierwszej kolejności znaczenie tytułu. Obcowaliśmy przez chwilę z kulturą starożytnych Greków, by przejść do niezwykle ważnej w eseistyce Czyżewskiego symboliki słów, przy pomocy których autor podejmuje tak bardzo niezbędne dla zrozumienia europejskiej i regionalnej wspólnotowości tematy, jak pogranicze, budowanie mostów dla kultury, sztuki, narodów, umiejętność tworzenia tkanki łącznej między członkami miejsca, w którym żyjemy, obcowania i wyobcowania, różnice pomiędzy tożsamością a wspólnotą, obcym-innym a gościem…
Dzięki erudycji, wielkim pokładom empatii, zainteresowaniu światem i samym człowiekiem, a wczoraj naszym regionem, Kętrzynem, zamkiem i samą Biblioteką, ogromnej wiedzy i doświadczeniu ten wykładowca Uniwersytetu Bolońskiego opowiadał między innymi o swoich podróżach bałkańskich, z których wyniósł umiejętność rozumienia problemów poranionej w latach dziewięćdziesiątych tej części Europy, by spożytkować je jako budowniczy kultury jednego z małych serc naszego kontynentu – Sejn…
Przykład bierze się od najlepszych, zatem i my będziemy się starali iść za Krzysztofem Czyżewskim, chętnie ucząc się, obserwując i korzystając z zapowiedzianej współpracy z Ośrodkiem „Pogranicze”, Fundacją „Pogranicze”, Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie, mając nadzieję na kolejne spotkania, także z sejneńskimi teatrem, muzyką i wydawnictwem ku niewątpliwej kulturalnej, artystycznej i intelektualnej korzyści miasta.
Skip to content