Z UWAGI NA NIESŁABNĄCE ZAGROŻENIE ZE STRONY SARS-COV-2
ORAZ
NIEWIELKIE ZAINTERESOWANIE CZYTELNICZE W SOBOTY
PRACA BIBLIOTEKI W SOBOTY ZOSTAJE ZAWIESZONA