Stowarzyszenie Kulturalne „Konik Mazurski”

Miejska Biblioteka Publiczna

zapraszają

na wernisaż wystawy

       „Święta jak co roku! Kraśniaki, ksiotki, kurcacki, nioski –

                                                                                       czyli Zielganoc na Mazurach”

                                                                                    5 marca br., godz. 17:00, Filia nr 2 (Loża), ul. Mickiewicza 1