Od 2011 roku Instytut Książki i dziennik „Rzeczpospolita” nagradzają samorządy za ich zaangażowanie w rozwój i dobre zarządzanie bibliotekami publicznymi. Organizatorom przyświeca idea, aby poprzez dobrze działającą bibliotekę, wszyscy mieszkańcy otrzymali łatwy i całkowicie bezpłatny dostęp do literatury, a więc wiedzy, nowych mediów i szeroko rozumianej kultury.
Jak wyłoniono zwycięskie biblioteki? Wysłano ponad 2300 ankiet do wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miast (z wykluczeniem miast na prawach powiatu). Uzyskano 760 odpowiedzi. Ankieta zawierała 26 pytań. Oceniano między innymi powierzchnię biblioteki i filii w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, oraz średnie zatrudnienie w placówce. Uwzględniono też liczbę godzin otwarcia biblioteki, wielkość księgozbioru w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, wielkość księgozbioru nabytego w ciągu dziesięciu lat, jako procent całego zbioru, i zakupione nowe książki zakupione. Przyznano punkty m.in. za dostępne dla czytelników tytuły prasowe, dostęp do nowych mediów oraz udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Punkty można było uzyskać za działające przy bibliotece kółka czytelnicze, artystyczne czy literackie.
W tym roku biblioteki rywalizowały bardzo zacięcie. Zwyciężyła, podobnie jak przed dwoma laty, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin, zaś zeszłoroczny triumfator – Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Sianów – znalazł się na drugim miejscu. Na trzecim miejscu uplasowała się Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie po raz kolejny stanęła w szranki, z dobrym wynikiem, w minionej edycji zajęła 24 miejsce natomiast w edycji 2019 –  81 miejsce – mimo remontu biblioteki głównej. Podczas Konferencji Regionalnej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie wiodącym bibliotekom województwa wręczono okolicznościowe dyplomy.