Na wniosek Jego Ekscelencji Pawła Hause Biskupa Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz Stowarzyszenia im. Arno Holza dla Porozumienia Polsko-Niemieckiego w Kętrzynie Rada Powiatu w Kętrzynie w drodze uchwały z dnia 19 września 2019 r. zdecydowała o nadaniu Arno Surmińskiemu tytułu honorowego „Za Zasługi dla Powiatu Kętrzyńskiego”.

Uroczyste wręczenie tytułu połączone z 85. rocznicą urodzin Arno Surmińskiego, odbyło się 7  października 2019 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Loży.  W uroczystości wraz z uhonorowanym tytułem i jego najbliższymi,  wzięli udział przedstawiciele: Ambasady i Konsulatu RFN,  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Stowarzyszenia Arno Holza dla Porozumienia Polsko – Niemieckiego oraz  Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, Jego Ekscelencja Paweł Hause Biskup Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Starosta Powiatu Kętrzyńskiego Michał Kochanowski, Burmistrz Miasta Kętrzyn Ryszard Niedziółka,  Przewodnicząca Rady Powiatu Urszula Baraniecka, przyjaciele i mieszkańcy Kętrzyna. Po wręczeniu tytułu honorowego „Za Zasługi dla Powiatu Kętrzyńskiego” nadszedł czas na gratulacje i życzenia. W imieniu władz samorządowych miasta Kętrzyn gratulacje oraz życzenia urodzinowe wraz z symbolicznym upominkiem Arno Surmińskiemu złożył również Burmistrz Miasta Kętrzyn Ryszard Niedziółka.

Tekst: Urząd Miasta Kętrzyn BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA KĘTRZYN