Traktat wersalski, kończący I wojnę światową, podpisany został 28 czerwca 1919 roku. Jednym z postanowień było wyznaczenie plebiscytu na Warmii i Mazurach (w Prusach Wschodnich).
O powiatach, które objął obszar plebiscytowy, przebiegu głosowania, przyczynach i skutkach wyniku plebiscytu dowiecie się Państwo na wernisażu wystawy „Plebiscyt 1920 roku. Walka o polskość Warmii i Mazur”, który odbędzie się 26 września 2019 roku o godzinie 11:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kętrzynie (Loża, ul. Mickiewicza 1).
Sama wystawa będzie otwarta w godzinach pracy Biblioteki jeszcze przez trzy tygodnie.