Miejska Biblioteka Publiczna w Kętrzynie przystąpiła do organizowanego przez Instytut Książki projektu „Mała Książka – Wielki Człowiek”. Jego celem jest popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Projekt jest bezpłatny dla dzieci i rodziców. W jego ramach dzieciom wydawane będą tzw. Wyprawki Czytelnicze, składające się z: Karty Małego Czytelnika, naklejek oraz książki wraz z broszurą dla rodziców.

Do udziału konieczne jest zapisanie dziecka do Biblioteki i wypożyczenie co najmniej jednej książki. Jednemu uczestnikowi przysługuje jedna Wyprawka, niezależnie od tego, ze zbioru ilu bibliotek korzysta. Udział mogą wziąć takźe dzieci wcześniej zapisane do Biblioteki. Posiadanie Karty Małego Czytelnika upoważnia do zbierania naklejek we wszystkich bibliotekach biorących udział w projekcie. Uczestnik otrzymuje naklejkę za każdorazowe odwiedzenie Biblioteki zakończone wypożyczeniem co najmniej książki z księgozbioru dziecięcego. Po zebraniu 10 naklejek czytelnik zostanie uhonorowany imiennym dyplomem. Kartę biblioteczną może założyć tylko dorosły opiekun prawny dziecka i jego obecność jest konieczna do otrzymania Wyprawki.

O wrześniowym rozpoczęciu projektu Czytelnicy znajdą informację na stronie Biblioteki i Facebooku.