W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w Miejskiej  Bibliotece Publicznej w loży odbyło się spotkanie z najmłodszymi czytelnikami. Dzieci z Miejskiego Przedszkola Integracyjnego ”Malinka” wzięły udział w lekcji bibliotecznej. Wysłuchały przeczytanych bajek, oraz ciekawostek o języku ojczystym. Na zakończenie przedszkolaki wykonały prace plastyczne, które zostały nagrodzone licznymi brawami.