12.12.2018,  w Pałacu Krasińskich w Warszawie odbyła się uroczysta gala kolejnej, ósmej odsłony Rankingu Bibliotek.      O tytuł najlepszej walczyło 750 placówek (ankiety wysłano do 2300 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miast). Ocenie podlegały działania takie jak: promocja czytelnictwa, integracja lokalnej społeczności, świadczenie różnorodnych usług czy zapewnienie dostępu do kultury, podążanie z duchem czasu. Nie można tutaj nie wspomnieć o zaangażowaniu bibliotekarek i bibliotekarzy, którzy tworzą ofertę i usługi biblioteczne, są przewodnikami po świecie cyfrowym oraz wyznaczają kierunki rozwoju swoich placówek dzięki wsłuchaniu się w potrzeby swoich czytelników. W gronie najlepszej trójki znalazły się biblioteki z Sianowa, Barcina i Oświęcimia.
W tym roku biblioteki rywalizowały bardzo zacięcie. Miejska Biblioteka Publiczna im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie po raz kolejny stanęła w szranki, ze znakomitym wynikiem, w minionej edycji zajęła 129 miejsce natomiast w edycji 2018 –  znakomite 24 miejsce. Podczas Konferencji Regionalnej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie wiodącym bibliotekom województwa wręczono okolicznościowe dyplomy.
Fot.: © WBP Olsztyn