Dnia 6 grudnia br. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Loży, już po raz piętnasty spotkaliśmy się na Kętrzyńskim Mikołajkowym Czytaniu. Wiersze Juliana Tuwima brawurowo odczytali Pani Helena Szymkiewicz i Witold Gagacki. Życzliwymi słuchaczami były dzieci z Przedszkola Integracyjnego „Malinka” i Szkoły Podstawowej nr 1.
Ukoronowaniem spotkania były krótkie występy taneczno-wokalne. Dzieci śpiewały świąteczne piosenki. Oklaskom nie było końca.