SEKCJA FOTOGRAFICZNA UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU REALIZUJE KOLEJNE JUŻ FOTOGRAFICZNE ZADANIE Z CYKLU DOTYCZĄCEGO OPOWIEŚCI ZWIĄZANYCH Z KĘTRZYNEM I JEGO MIESZKAŃCAMI. OBECNIE PRACUJEMY NAD UKAZANIEM NAJMŁODSZEGO POKOLENIA KĘTRZYNIAKÓW – ICH ZAINTERESOWAŃ, SPOSOBACH SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU, PASJACH I ICH OSIĄGNIĘCIACH. CHCEMY POKAZAĆ ICH W NATURALNYM OTOCZENIU, WÓWCZAS, GDY ODNOSZĄ SUKCESY, PODCZAS SPONTANICZNEJ ZABAWY, WŚRÓD PRZYJACIÓŁ CZY RAZEM ZE SWOIMI NAJBLIŻSZYMI. CHCEMY UKAZAĆ ICH OBECNY STAN DUCHA. MA TO NAM POMÓC, DAĆ ODPOWIEDŹ JAKA BĘDZIE ICH PRZYSZŁOŚĆ A CO SIĘ Z TYM WIĄŻE JAKA BĘDZIE PRZYSZŁOŚĆ KĘTRZYNA.
ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ – IZABELA PNIEWSKA
WERNISAŻ WYSTAWY ODBYŁ SIĘ 27 WRZEŚNIA BR. O GODZINIE 17:00 W FILII NR 2 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KĘTRZYNIE (LOŻA), UL. MICKIEWICZA 1

ZAPRASZAMY DO FOTORELACJI