Zadanie pn. „Remont klatki schodowej siedziby głównej MBP w Kętrzynie” zyskało dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016-2020 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w kwocie 225 000 zł.
Zadanie jest realizowane przez Zakład Ogólnobudowlany Spółka Cywilna Marek Słowikowski Sławomir Słowikowski z Gołdapi, która złożyła najlepszą ofertę.