Miejska Biblioteka Publiczna w Kętrzynie zaprasza w okresie letnim

od 2 lipca do 31 sierpnia 

DO

Loży (ul. Mickiewicza 1), w godzinach od 9.00 do 16.00

ORAZ DO

Filii nr 3 (Kazimierza Wlk. 12 – szkoła), w godzinach  8.00-15.00