W auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego podsumowano  trzydniowe przedsięwzięcie dotyczące „Dni  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Kętrzynie”. To właśnie nasze miasto w dniach 11-13 kwietnia stało się miastem uniwersyteckim. Istotnym efektem  tego przedsięwzięcia było między innymi podpisanie  listu intencyjnego  dotyczącego współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, Powiatem Kętrzyńskim i Miastem  Kętrzyn.

 Trzech organizatorów, trzy miejscowości , 12 szkół  na terenie miasta i powiatu, 17 wydziałów UWM, 20 wydarzeń , 250 wykładowców i studentów, 266 wykładów i zajęć warsztatowych oraz rozśpiewany  kolorowy korowód z licznym udziałem mieszkańców Kętrzyna. Tak w liczbach wyglądały „Dni  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Kętrzynie. Kętrzyn miastem uniwersyteckim”.

Oceniając to niezwykle pracochłonne  i wymagające ogromnego wysiłku logistycznego przedsięwzięcie wszyscy organizatorzy biorący udział w uroczystości podsumowującej jego przebieg wyrazili uznanie i zadowolenie z osiągniętych efektów.  Miały one przede wszystkim  na celu przybliżyć mieszkańcom miasta, zwłaszcza młodzieży, działalność  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i jego ofertę edukacyjną.  Podsumowania dokonali:  I zastępca  Rektora UWM prof. Jerzy Przyborowski, Burmistrz Miasta Kętrzyn Krzysztofa Hećman oraz starosta kętrzyński Jarosław Pieniak.

Najbardziej istotnym elementem było jednak podpisanie listu intencyjnego dotyczącego dalszej współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, Powiatem Kętrzyńskim i Miastem Kętrzyn. Obejmuje ono:

Współpracę edukacyjną ze szkołami średnimi, czego wyrazem będą porozumienia podpisane pomiędzy wydziałami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie a placówkami oświatowymi powiatu kętrzyńskiego;

Działania w zakresie podniesienia poziomu funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Kętrzynie z wykorzystaniem potencjału Wydziału Lekarskiego i Wydziału Nauk o Zdrowiu  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego;

Działania zmierzające do nawiązania współpracy pomiędzy Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Wydziałem Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie a podmiotami gospodarczymi Miasta Kętrzyn i Powiatu Kętrzyńskiego oraz przedsiębiorcami w zakresie doradztwa, analiz, wspólnych inicjatyw  gospodarczych, transferu technologii itp.

W celu wykonania tych zapisów sygnatariusze listu postanowili powołać wspólne  zespoły do przygotowania treści stosownych porozumień.

fj

źródło: www.nmketrzyn.pl