29 września 2017 r. w Filii nr 3 mieszczącej się przy ulicy Kazimierza Wielkiego 12, odbyło się pierwsze po wakacyjnej przerwie spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Przedmiotem dyskusji była książka Anny Arno „Niebezpieczny poeta. Konstanty Ildefons Gałczyński”. W książce Anny Arno najbardziej cenne okazało się  to, że prawie na każdej stronie są fragmenty wierszy Gałczyńskiego. Autorka ilustruje nimi życie poety, to one wyrażają ważne dla niego w danym momencie sprawy, uczucia, problemy.
Pierwsze słowo, które się nasuwa po lekturze tej książki to „rzetelna”. Anna Arno przedstawiła nam bardzo wyczerpującą biografię i analizę twórczości Poety, który jest wielką miłością wielu. Jego twórczość tak naprawdę nigdy nie została doceniona i sprowadza się do pobieżnej znajomości „Zaczarowanej dorożki” i „Rozmowy lirycznej”. Ta książka z pewnością to nadrabia. Autorka wykazuje dużo obiektywizmu, choć widać, że do opisywanego Poety nastawiona jest przychylnie. Nie przesadza z opisywaniem życia osobistego Konstantego, to co przedstawia pozwala nam lepiej zrozumieć Jego poezję i Poetę-człowieka.