Kolejny, tym razem ostatni już przed wakacjami, wykład z cyklu „Kętrzyn – Dzieje Miasta” poprowadzony przez dr. Jana Chłostę pt. „Między wojnami” odbył się 13 czerwca br. w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Ten niezwykle burzliwy okres w dziejach historii, w Kętrzynie zapisał się z różnym natężeniem. Na naszych terenach zdarzały się bestialskie akty przemocy, ale również był to czas, że bliskość głównej siedziby Hitlera w Wilczym Szańcu zapewniała miastu najlepiej strzeżone miejsce III Rzeszy. Wszystko zależało od stacjonujących na tych terenach wojsk, jak również od odległości od frontu, który się przecież przemieszczał.

W latach międzywojennych Kętrzyn znacznie się rozwinął. Jak czytamy na wstępie rozdziału: „(…) nabierał dużego znaczenia jako miasto powiatowe, centrum obszaru rolniczego, wchodzącego w skład rejencji królewieckiej. Na rozwój miasta wpłynęły wciąż zwiększające swoją produkcję fabryki i zakłady rzemieślnicze, a po 1933 r. stale powiększany garnizon wojskowy. Powstawały nowe szkoły, osiedla mieszkaniowe, stadion, rozbudowane zostały młyny, cukrownia, browary, fabryka drożdży, szpital powiatowy.”

Dr Jan Chłosta przytoczył również kilka ciekawostek, które miały miejsce w Kętrzynie, m. in. w okresie międzywojennym w mieście działała jedna z lepszych drużyn hokejowych w Niemczech. Więcej na ten i inne tematy w książce „Kętrzyn – Dzieje Miasta”.

Wszystkich zainteresowanych historią naszego miasta zachęcam do lektury, którą można wypożyczyć w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz filiach, bądź nabyć w księgarni.

Kolejne spotkanie z autorami rozdziałów „Kętrzyn – Dzieje Miasta” już po wakacjach. Następny temat brzmi: „W Polsce Ludowej (1945-1989)”.