Traktat o łuskaniu fasoliLiterackim „pretekstem” kolejnego spotkania kętrzyńskiego DKK, które odbyło się 20 grudnia w Filii nr 3 MBP, był „Traktat o łuskaniu fasoli” Wiesława Myśliwskiego.

   „Takiego traktatu młody człowiek nie napisze” – tym zapewnieniem otwierał swój Traktat teologiczny Czesław Miłosz. Słowa te z równym powodzeniem odnieść można do Traktatu o łuskaniu fasoli Wiesław Myśliwskiego. Powieść tego kalibru artystycznego i myślowego mogła wyjść jedynie spod pióra „starego mistrza”, człowieka dysponującego życiowym doświadczeniem i  płynącą z niego mądrością. Nieomylny instynkt pisarski pozwala mu to, co doświadczone i przemyślane, przekształcić w wybitne dzieło literackie – przemawiające także do młodego czytelnika.

DKK48

DKK48DKK48